Rewitalizacja Placu Paderewskiego w Nysie

Wizualizacja

Rewitalizacja Placu Paderewskiego w Nysie, realizacja I etapu w 2018 r. (część parkowa) II etap (parking podziemny).

Projekt zagospodarowania Placu Ignacego Paderewskiego w Nysie obejmuje w pierwszym etapie zagospodarowanie placu w ramach inwestycji Gminy Nysa.
W dalszym etapie planowana jest budowa parkingu podziemnego, zagospodarowania placu nad parkingiem oraz terenów zielonych otwartych dla mieszkańców, które obecnie użytkowane są jako parking naziemny na terenie parku przylegającego do szpitala.

Zakres inwestycji w ramach zagospodarowania Placu Ignacego Paderewskiego obejmuje:
– wykonanie nowych obrzeży alejek spacerowych z zachowaniem istniejącego układu;
– nasadzenia uzupełniające w miejscach ubytków drzew w istniejących szpalerach;
– budowę zadaszenia pełniącego funkcję wiaty turystycznej w centralnej części placu;
– zmodernizowanie oświetlenia parkowego w obrębie placu;
– wycinkę jednego drzewa w miejscu projektowanego zadaszenia;
– zamontowanie małej architektury – ławki, kosze na śmieci;
– rozbiórkę utwardzenia terenu w obrębie centralnej części placu z kamiennym stołem do ping-ponga.